’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

2 x Medische hulp

Afgeronde projecten

In de afgelopen jaren is bijgedragen in de medische kosten van een bouwvakker die aan een project werkte en tijdens het woonwerkverkeer verongelukte en van de moeder van een van de door Stichting Tileng gesteunde leerlingen.
Hoewel noodhulp geen doelstelling van de stichting is, is hiertoe, naast om humanitaire redenen, besloten omdat een goede gezondheid van een kostwinner van belang is voor een gezin en een moeder van groot belang is voor de kansen op een goede educatie van de betreffende leerlingen.