’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Buffelbank Tileng & Manggung

Buffelbank Tileng & Manggung

Lopende Projecten

Doorlopend project.

In 2004 is een aanvang gemaakt een zogenaamde ‘buffelbank’ in de woongemeenschap Manggung binnen de desa Tileng. Ook in de woongemeenschap Tileng zelf is een aanvang gemaakt met een buffelbank, ten behoeve van het ‘ traditioneel sparen’.
U kunt u altijd voor dit project aanmelden voor sponsoring via vdjagt@tileng.nl. De kosten voor de aanschaf van een koe voor de “buffelbank” ligt tussen de EUR 300 en EUR 600 afhankelijk van de prijs op de veemarkt op dat moment. Ons management in Indonesië zorgt er voor dat het geld ook daadwerkelijk aan die projecten wordt uitgegeven.

Indonesische boeren beleggen traditioneel niet bij een bank, maar met hun vee. Het kapitaal staat achter het huis, met melk en kalveren als opbrengst. Met steun van buiten, zoals de Buffelbank, kunnen meer boeren de beschikking over koeien krijgen, om zo hun economische situatie sneller te verbeteren. De Buffelbank werkt als volgt: een boer verzorgt een koe (buffel) die door Stichting Tileng ter beschikking wordt gesteld. De koe wordt gedekt en het kalf wordt eigendom van de boer, waarna de koe door kan naar de volgende boer. Een duurzame ontwikkelingsmethode, waarbij de dorpen zich rustig kunnen ontwikkelen en waarbij niemand wordt uitgesloten. De Buffelbank beheert op dit moment ruim 200 buffels.