’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Salariskosten

Lopende Projecten

Doorlopend project.

Een aanvulling op het salaris voor personeel van de door de stichting (her)gebouwde scholen voor zover dat niet volledig wordt betaald door de Indonesische overheid. Het gaat om leerkrachten en conciërge(s). De scholen bevinden zich in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Door het verstrekken van deze aanvulling zullen de betrokken leerkrachten niet min of meer genoodzaakt zijn om nevenwerkzaamheden uit te voeren voor het verkrijgen van een acceptabel inkomen. Op deze wijze kunnen zij zich de gehele dag ten volle wijden aan het geven van onderwijs.
U kunt u altijd voor dit project aanmelden voor sponsoring via vdjagt@tileng.nl. De kosten van een aanvulling zijn circa EUR 250 per jaar. Ons management in Indonesië zorgt er voor dat het geld ook daadwerkelijk aan die projecten wordt uitgegeven.