’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Bericht met trefwoorden 'onderwijzend personeel'

Persbericht

Geplaatst op: 24/03/2016 · Geplaatst in Weekendverhalen

Stichting Tileng investeert in onderwijs De Capelse Stichting Tileng, die dorpen op het Indonesische Java ondersteunt, investeert de komende tijd extra in onderwijs op Java. Dit kan door een gulle.. Lees meer >>

Onderlinge contacten worden aangehaald

Geplaatst op: 31/03/2006 · Geplaatst in Weekendverhalen

Onlangs ontvingen wij het bericht dat het onderwijzend personeel van de lagere school in Baturraden een bezoek gaat brengen aan de scholen in Tileng, Manggung en Imogiri om te zien.. Lees meer >>

De wereld veranderen begint bij het onderwijs

Geplaatst op: 14/10/2005 · Geplaatst in Weekendverhalen

BATURRADEN – Wie de wereld wil veranderen moet vroeg beginnen met het onderwijs. Om die reden is het probleem van de onderwijzers buitengewoon belangrijk. Des te meer omdat een onderwijzer.. Lees meer >>

Uit de bestuursvergadering

Geplaatst op: 12/09/2005 · Geplaatst in Weekendverhalen

Gelezen de rapporten en verslagen van June de Bree heeft het bestuur een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de komende periode. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat lopende projecten in Tileng en Baturraden.. Lees meer >>